Monitorovací mikročipové systémy

Nově v našem sortimentu nabízíme možnost systému automatizovaného monitoringu za využíti identifikační technologie RFID (PIT). Systém je možné aplikovat jak pro vědecké projekty, tak pro účely komerčního charakteru. Zabezpečujeme čipování a následný monitoring zvířat včetně ryb a vodních živočichů. Zpracujeme projekt pro čipování, identifikaci a evidenci zvířat pro průmyslové i přirozené chovy zvířat.

Zásadní význam statistiky ve vědních oborech jako je biologie, ekologie aj., logicky vede k hledání způsobů jak zjednodušit sběr a ukládání většího objemu dat.

Podle již zrealizovaných nebo stále běžících projektů, je náš systém stále více využívanou možností.
Systém je možné individuálně upravit na míru, pro Vaše potřeby včetně případných doplňků.
Systém evidence a identifikace osob vyhovuje požadavkům GDPR (ochrana osobních údajů podle platných standardů).

Využití
systému:

 
 • monitoring pohybu zvířat
 • sledování teritoriálního a behaviorálního chování
 • identifikace věcí a jejich následná evidence
 • dokazování pohybu strážných osob
 • sledování pohybu věcí

Garantované parametry:

 
 • spolehlivá funkčnost
 • odolnost vůči nepříznivým povětrnostním vlivům
 • variabilita užití systému
 • sběr velkého objemu dat v jednoduchém formátu (čas a datum včetně jednoznačného identifikátoru)

Kroky k zavedení systému:

 • projektová a finanční příprava
 • čtecí zařízení, antény
 • mikročipy
 • evidenční software a sběr dat
 • elektronické propojení
 • montáž, oživení, odladění
 • realizace, převzetí know-how